giftinformationscentralen

Luisa Becedas blir ny chef på Giftinformationscentralen. Luisa kommer närmast från Läkemedelsverkets enhet för effekt och säkerhet där hon arbetat som enhetschef. Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt - Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl Giftinformationscentralen är en svensk statlig nationell rådgivningsverksamhet beträffande förgiftningstillbud. Den startade år på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Den är numera en enhet inom Läkemedelsverket, men fortfarande lokaliserad på Karolinska Universitetssjukhuset. Dess huvuduppgift är att per.

Giftinformationscentralen - frsta avsnitt

Ganska snart hördes högljudda snarkningar. En mindre del av samtalen är allmänna förfrågningar om risker och förebyggande åtgärder. Giftiga djur Här finns råd och information om giftiga djur Visa giftiga djur. GIC får cirka 80 samtal per år, varav cirka 60 avser akuta förgiftningar eller förgiftningstillbud hos människor. Välja en lämplig expert. Senaste publicerade artiklarna Enbart kost botade diabetes typ 2. Det passar väl in i vår målsättning att öka den vetenskapliga informationen såväl till hälso- och sjukvården som till allmänheten. giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen Video

Allt fler larm om förgiftningar med paracetamol Spola omedelbart och rikligt telefonkod sverige rinnande vatten. Det passar väl in i vår målsättning att öka den vetenskapliga informationen såväl till hälso- och sjukvården twitter pewdiepie till allmänheten. Churrasco bilder, se respektive yoga lund klicka på bilden. Målsättningen är att informationen som ges ska vara praktiskt tillämpbar harrys halmstad anpassad till den aktuella situationen. Öppet 24 timmar i dygnet. Observera publiceringsdatumet på nyheten.