Fröken ur på nätet exakt tid i Sverige. Fröken Ur är en telefontjänst som talar om vad klockan är. Det är Tid- och frekvenslaboratoriet på RISE som ansvarar för själva tidsmätningen. 90 5 Förra året gick företaget med förlust. Det sitter fler kvinnor än män i styrelsen. Företaget har anställda och omsätter 13 miljoner.

Fröker ur - kan

Hon bodde i London England i talet. Historia Historiskt sett har det funnits en talåtergivning av tiden i Sverige sedan då den första talmaskinen installerades. Svenska Fröken Ur är kopplad till atomuret på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut , [ 5 ] så tidsangivelsen i sig är alltid korrekt. Fröken Ur levererar information om timma, minut och var tionde sekund med en 1kHz ton som markering för tiden. Rösten bakom informationen är sedan år Johanna Hermann Lundberg [ 4 ] , tidigare Eva Ulvby , Berit Hofling och radiohallåan Ebba Beckman

Fröker ur Video

Gamla Fröken Ur 2 (1966 Berit Hofling)