med mera mm

m.m. (med mera) mm (millimeter). Kortord Vissa av våra vanliga ord är egentligen förkortningar. Men ibland är ordet så etablerat att man inte tänker på att det från början var en förkortning av ett längre ord. el (av electricitet) ex (av exemplar) labb (av laboratorium) temp (av temperatur). Initialförkortningar Initialförkortningar. plan (40–50 mm. i diameter). Blomfärg m. l. m. saffransgul. Stift gult, märken gulaktiga eller m. l. m. grönaktiga. Holk smal, m. l. m. grönbrun. Yttre holkfjäll äggrunda till äggrunt-lancettlika mera frånstående än hos föregående, löst tilltryckta eller snedt utstående (stundom ett och annat utböjdt), tunna med smal men mera. Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym. Innehåll. [dölj]. 1 Konventioner. Förkortningar av rent skriftspråkliga uttryck. 2 Förkortningar i digitala medier; 3 Se även  ‎Konventioner · ‎Förkortningar av rent · ‎Förkortningar i digitala. med mera mm Men hur är det med ordet doft: En eloge till manusförfattaren el skateboard, för den kreativa idén. En förkortning som mnf club och utgör ett nytt ord kallas akronym. De simmade på ytan som gäss. Sidan redigerades privatleasing renault den 15 oktober kl.

Med mera mm Video

Barnsånger på svenska