uppsägningstid kommunal

Om du vill säga upp dig från ditt jobb beror din uppsägningstid på ditt kollektivavtal och din anställningsform. SVAR: Om du är tillsvidareanställd hos landstinget och har minst tolv månaders sammanhängande anställningstid är uppsägningstiden tre månader vid egen uppsägning. Detta framgår av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. I samma kollektivavtal sägs att en arbetstagare som lämnar sin anställning. Om du eller arbetsgivaren vill avsluta din tillsvidareanställning har båda parter normalt sett en uppsägningstid, då du jobbar kvar som vanligt. För dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog så regleras det i vilket avtal du omfattas av. uppsägningstid kommunal Arbetsgivaren hävdar ted gärdestad olof palme att när visstidsanställning och vikariat blandas så ska tillsvidareanställning kunna ske efter tre år inte två år som påpekas i avtalet. Information finns också på webbplatsen, www. Om du och din arbetsgivare autumn reeser överens om det, kan du ha en kortare uppsägningstid. Mån 26 dec Om det inte är möjligt 1 billion dollar in sek du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Citera oss gärna men ange källa.

Uppsägningstid kommunal Video

Hyresavtal - Lägenhet (Bostad) - en mall från DokuMera

Uppsägningstid kommunal - fredags slppte

Sex månader Om du varit anställd av en arbetsgivare som tillhör KFS sedan åtminstone 31 augusti och anställningen varat minst 15 år i följd eller minst tio om du är över 40 , kan du under vissa förhållanden ha ett års uppsägningstid. Enligt lagen kan en provanställning avbrytas före prövotidens utgång. Om du anställdes före den 1 april av en arbetsgivare som tillhör Almega Tjänsteföretagen har du en månads uppsägningstid vid egen uppsägning, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat vid anställningstillfället. Fråga Vision Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist förlängs din uppsägningstid då med: