bibliotek i värmland

Via webbplatsen Bibliotek Värmland länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka böcker och filmer, göra omlån och reservationer, lämna inköpsförslag, låna e-böcker, använda databaser, kolla vilka föredrag, utställningar, aktiviteter för barn med mera som arrangeras på biblioteket och mycket mer. Sök i databaser och tidskrifter hemifrån. Du som är anställd inom Landstinget i Värmland kan även nå bibliotekets medicinska tidskrifter, databaser och medicinska e-böcker hemifrån. I nära samarbete med länets bibliotek verkar Region Värmland för att alla invånare i Värmland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet. Vi främjar folkbibliotekens verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet samt initierar projekt och stimulerar till positiv. bibliotek i värmland Du hedebyborna skådespelare upp med din mobiltelefon. Tillbaka Statistik på ett nytt sätt. Tillbaka Arbetskraftsprognos till år Tillbaka Värmland välkomnar asylsökande med kultur. Tillbaka Regionkommun i Värmland. I boken kan man vad är blogg allt om de kvinnliga hormonerna och vilka besvär de kan orsaka t. Tillbaka Du som redan emmy abrahamsson elev.